Πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων Kαλύτερα Μαζί

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους της παρούσας Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και την αποδοχή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας. 

Ποιές είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών  δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες επεξεργασία.

Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ   Α)  εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

Β) προστατεύει και διασφαλίζει τα οκτώ Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στην ελληνική νομοθεσία).

Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργεί και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας  Είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου 

2.  Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και με ποιους τρόπους     2.1. Για  να  αναπτύξετε  ουσιαστικές γνωριμίες χρειαζόμαστε  κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς   όπως βασικές λεπτομέρειες του προφίλ σας   και τους τύπους ανθρώπων που θέλετε  να γνωρίσετε. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες που παράγονται καθώς χρησιμοποιείτε  τις υπηρεσίες μας. Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας,  και μόνο  εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας, ανά υπηρεσία, που μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε

Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/ συνδρομητών  με τα ακόλουθα :

Α) το όνομα χρήστη, η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail), ο αριθμός τηλεφώνου του, το φύλο του, ημερομηνία και ώρα γέννησης, η χώρα και πόλη γέννησης. ονοματεπώνυμο,  ΑΦΜ, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθμοί κινητών τηλεφώνων,  συλλέγονται προκειμένου για την εκτέλεση των οικονομικών όρων της μεταξύ μας σύμβασης

Β): Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, ηλικία, επάγγελμα, εκπαίδευση, περιγραφή προφίλ, πληροφορίες για την προσωπικότητα, συνήθειες , προτιμήσεις , προσωπικά  ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό τη  συμπεριφορά, το χαρακτήρα, τις προτιμήσεις  . Όλα αυτά τα δεδομένα  τα υπό               ( Β)     συλλέγονται αποκλειστικά με τη συναίνεσή σας και  με σκοπό α) να εισαχθούν και να τύχουν αλγοριθμικής επεξεργασίας μέσω της εφαρμογής                                                                                                                                                       ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ, για την εξαγωγή αποτελεσμάτων συμβατότητας σε συνδυασμό με τα ομοειδή δεδομένα  άλλων   συνδρομητών  β) την  πρόσβαση σε αυτά  από άλλους  συνδρομητές της υπηρεσίας   για την επίτευξη των σκοπών της  σύμβασης

2.2. προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσένα

2.2.1 Όταν ολοκληρώσεις το προφίλ σου, ενδέχεται  να μας κοινοποιήσεις πρόσθετες πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες σχετικά με το βιογραφικό σου, τα ενδιαφέροντά σου και άλλες προσωπικές πληροφορίες σου, όπως και περιεχόμενο (όπως φωτογραφίες και βίντεο). Για την προσθήκη  περιεχομένου   ίσως χρειαστεί να μας επιτρέψεις να αποκτήσουμε πρόσβαση στην κάμερα ή στη συλλογή με τις φωτογραφίες σου.          

2.2.2.  Όταν κάνεις εγγραφή μας παρέχεις  (ή στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής μας), πληροφορίες όπως τον αριθμό χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας σου ή άλλα οικονομικά στοιχεία.

2.2.5.  επεξεργαζόμαστε επίσης τις συνομιλίες σου με άλλα μέλη καθώς και το περιεχόμενο που δημοσιεύεις, ως απαραίτητο μέρος της λειτουργίας των υπηρεσιών.

2.2.6. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες που παράγονται καθώς χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας, για παράδειγμα, αρχεία καταγραφής πρόσβασης, καθώς και πληροφορίες από τρίτους, όπως όταν αποκτάς πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μέσω του λογαριασμού σου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ή όταν ανεβάζεις πληροφορίες από τον λογαριασμό σου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για να ολοκληρώσεις το προφίλ σου.

2.2.3. Συλλέγουμε πληροφορίες που χρησιμοποιείς για την εγγραφή ή τη συμμετοχή σου  σε έρευνες αγοράς που  τυχόν διενεργούμε,  εκδηλώσεις ή τους διαγωνισμούς μας.

2.2.4. Συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας δίνεις κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με την ομάδα υποστήριξης των πελατών μας

2.3. Προσωπικά σας δεδομένα  που συλλέγονται κατά τη χρήση των  υπηρεσιών  μας – αποθήκευση δεδομένων . 

Πληροφορίες χρήσης  Κατά τη χρήση των υπηρεσιών παράγονται τεχνικά δεδομένα σχετικά με τις λειτουργίες που έχεις χρησιμοποιήσει, τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποίησες και τις συσκευές που χρησιμοποιείς για πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Όταν χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας, παράγονται δεδομένα για τη δραστηριότητα σου στις υπηρεσίες μας, όπως για παράδειγμα πώς τις χρησιμοποιείς (π.χ: πότε συνδέθηκες, λειτουργίες που χρησιμοποιείς, τις ενέργειες σου, πληροφορίες που σου εμφανίζονται, διευθύνσεις των ιστότοπων που σε έστειλαν σε εμάς και διαφημίσεις με τις οποίες είχες αλληλεπίδραση) και για την επικοινωνία σου με άλλα μέλη (π.χ: μέλη με τα οποία συνδέεσαι και επικοινωνείς, πότε επικοινώνησες, ο αριθμός μηνυμάτων που στέλνεις και λαμβάνεις).

Πληροφορίες συσκευής Συλλέγουμε πληροφορίες από και σχετικά με τη συσκευή (ή τις συσκευές) που χρησιμοποιείς για να έχεις πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για υλισμικό και λογισμικό, όπως διευθύνσεις IP, αναγνωριστικό και τύπο συσκευής, ρυθμίσεις και χαρακτηριστικά εφαρμογής, σφάλματα εφαρμογής, αναγνωριστικά διαφημίσεων (τα οποία είναι αριθμοί που παράγονται τυχαία και τους οποίους μπορείς να επαναφέρεις από τις ρυθμίσεις της συσκευής σου), αναγνωριστικά σχετικά με cookie ή άλλες τεχνολογίες που μπορούν να αναγνωρίσουν μια συσκευή ή ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Άλλες πληροφορίες με τη συγκατάθεσή σου όπως  συλλογή της γεωγραφικής θέσης,   φωτογραφίες και βίντεό σου κ.α.

2.4. Cookie και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες συλλογής δεδομένων

Χρησιμοποιούμε και ενδέχεται να επιτρέπουμε και σε άλλους να χρησιμοποιούν cookie και παρόμοιες τεχνολογίες (π.χ: κωδικούς ιχνηλασίας, εικονοστοιχεία, κιτ ανάπτυξης λογισμικού) για να αναγνωρίζουμε εσένα ή/και τις συσκευές σου. σύμφωνα  με  τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των πελατών μας. Παρότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα από αυτά χωριστά. Πλην όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα.

2.5.  Σύστημα αρχειοθέτησης : Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε site ground  εντός της  Ελλάδος και διατηρούνται σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας

3 Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες

3.1.  Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προκειμένου  να διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας  και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να προτείνουμε το προφίλ σας και να παρέχουμε τη δυνατότητα  σύνδεσης σας  με άλλους συνδρομητές και   την  εξαγωγή αποτελεσμάτων από την πλατφόρμα.

3.3. Για λόγους παροχής αποδεικτικών στοιχείων εμπορικής συναλλαγής,

3.4.Για την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων και τη βελτίωση της εμπειρίας σας

3.5. Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης και  άλλων παράνομων  ή παραβατικών  δραστηριοτήτων , χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου. συμμόρφωση με τη νομοθεσία

3.6. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ή αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας  αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση info@kaliteramazi.gr δηλώνοντας την αντίστοιχη υπηρεσία ή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του κάθε e-mail που λαμβάνετε από μας. 

4.  Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

4.1.Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας μόνο εφόσον τις χρειαζόμαστε για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς και όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αν επιθυμείς να σταματήσεις να χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες μας, μπορείς να  ζητήσεις τη διακοπή σου, να κλείσεις τον λογαριασμό σου και το προφίλ σου δεν θα είναι πλέον ορατό σε άλλα μέλη. Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  θα κλείσει  τον λογαριασμό σου αυτόματα,  εάν δεν είσαι ενεργός/ή για περίοδο διάρκειας ενός  έτους

4.2.  Μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σου,  διαγράφουμε όλες τις  προσωπικές πληροφορίες σου.  Θα διατηρήσουμε  περιορισμένες πληροφορίες για χρονικό διάστημα δύο μηνών, και  μόνο στοιχείων που να  αποδεικνύουν την οικονομική συναλλαγή  . Επίσης, διατηρούμε προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες όταν υπάρχει εκκρεμές ή πιθανό ζήτημα, αξίωση ή διαφωνία που απαιτεί από εμάς να διατηρήσουμε πληροφορίες (πχ δικαστική απόφαση) σε αυτήν την περίπτωση θα χρειαστεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα μέχρι την τελεσίδικη επίλυση του θύματος

4.3 Διατηρούμε περιορισμένες πληροφορίες που απαιτούνται με βάσει τους φορολογικούς νόμους για πέντε (5) έτη

5. Τα δικαιώματά σου στα προσωπικά δεδομένα :

Προκειμένου να έχεις τον έλεγχο των πληροφοριών σου  Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  σου παρέχει τις ακόλουθες επιλογές και τα εξής εργαλεία:

Εργαλεία πρόσβασης/ενημέρωσης στην υπηρεσία. Εργαλεία και ρυθμίσεις λογαριασμού που μπορούν να σε βοηθήσουν στην πρόσβαση, τη διόρθωση ή την αφαίρεση πληροφοριών που μας έδωσες και που σχετίζονται με τον λογαριασμό σου απευθείας μέσα στην Υπηρεσία.

Άδειες σε επίπεδο συσκευής. Οι πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας διαθέτουν συστήματα αδειών για συγκεκριμένους τύπους δεδομένων και ειδοποιήσεων, όπως τηλεφωνικές επαφές, φωτογραφίες, υπηρεσίες τοποθεσίας, αναδυόμενες ειδοποιήσεις και αναγνωριστικά διαφημίσεων. Μπορείς να αλλάξεις τις ρυθμίσεις στη συσκευή σου είτε για να δεχτείς είτε για να αρνηθείς τη συλλογή των αντίστοιχων πληροφοριών ή την εμφάνιση των αντίστοιχων ειδοποιήσεων. Φυσικά, σε περίπτωση άρνησης, ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να χάσουν τη λειτουργικότητά τους.

Κατάργηση εγκατάστασης. Για να διακόψεις τη συλλογή όλων των πληροφοριών από μια εφαρμογή, μπορείς να απεγκαταστήσεις την εφαρμογή με την τυπική διαδικασία απεγκατάστασης για τη συσκευή σου.

Κλείσιμο λογαριασμού. Μπορείς να κλείσεις τον λογαριασμό σου χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη λειτουργία απευθείας μέσα στην υπηρεσία.

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σε αφορούν και παροχή αντιγράφου Αν πιστεύεις ότι οι πληροφορίες που διατηρούμε για σένα είναι ανακριβείς ή ότι δεν έχουμε πλέον δικαίωμα να τις χρησιμοποιούμε και θέλεις να ζητήσεις τη διόρθωση, τη διαγραφή, τον περιορισμό τους ή έχεις αντιρρήσεις με την επεξεργασία τους, επικοινώνησε μαζί μας   . Για την προστασία σου και την προστασία όλων των μελών μας, ενδέχεται να σου ζητήσουμε να παρέχεις αποδεικτικά στοιχεία ταυτοπροσωπίας προτού μπορέσουμε να απαντήσουμε στα παραπάνω αιτήματα. Να έχεις υπόψη σου ότι μπορεί να απορρίψουμε αιτήματα, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου δεν καταφέρουμε να σε επαληθεύσουμε, εάν το αίτημα είναι παράνομο ή άκυρο ή εάν παραβιάζει εμπορικά απόρρητα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή το απόρρητο ή άλλα δικαιώματα κάποιου άλλου ατόμου

Επίσης, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε ορισμένα αιτήματα που ενίστανται στην επεξεργασία ή στον περιορισμό επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ιδίως όταν η ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών δεν θα μας επέτρεπε να συνεχίσουμε να σου παρέχουμε την υπηρεσία μας. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να παρέχουμε την υπηρεσία μας εάν δεν έχουμε την ημερομηνία γέννησής σου και συνεπώς δεν μπορούμε να βεβαιωθούμε πώς είσαι 18 ετών και άνω.

Αν αποφασίσεις να σταματήσεις να χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες μας, μπορείς να κλείσεις τον λογαριασμό σου και το προφίλ σου δεν θα είναι πλέον ορατό σε άλλα μέλη. Θα κλείσουμε τον λογαριασμό σου αυτόματα,  εάν δεν είσαι ενεργός/ή για περίοδο διάρκειας ενός έτους .

 6. Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους  

Κατά κανόνα δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι νομίμως να κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή όταν  μας ζητηθεί συνεργασία  από  εποπτικές αρχές κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών ή ελέγχων.  ή επίσημης κρατικής αρχής (διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ΕΕΤΤ, ΑΔΑΕ, εποπτικές αρχές κλπ.), καθώς και  όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας παράνομες πράξεις  (π.χ. τηλεπικοινωνιακή απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κλπ.) 

9. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. 

10. Προβολή στοχευμένων διαφημίσεων 

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, είτε να προβάλουμε διαφημίσεις σχετικές με τις προφανείς προτιμήσεις σας, στην ιστοσελίδα μας ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα. 

Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα εργαλεία εντοπισμού και αξιολόγησης του καταναλωτικού σας προφίλ και των εν γένει προτιμήσεών σας με άλλες προσωπικές πληροφορίες (όπως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου) για να προβάλουμε διαφημίσεις ή να σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές. Επιπλέον, δε μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να σας αποστέλλουν αντίστοιχες διαφημίσεις, εκτός εάν έχετε ρητά συναινέσει μέσω διαδικασίας opt-in σε αυτές. 

Αν επιθυμείτε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις ή προσφορές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής (unsubscribe) που βρίσκεται στο τέλος του email που λάβατε από εμάς.

11. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Οι ιστοσελίδες ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων, όπως ενδεικτικά, εταιριών τηλεπικοινωνιών, παροχής περιεχομένου, παραγωγών θεαμάτων, επαγγελματιών, παρόχων υπηρεσιών κλπ. οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς, και τις οποίες δεν ελέγχουμε, όπως προαναφέραμε. Συνεπώς εμείς δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων.

12. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  δεν επιτρέπει τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας για μετάδοση μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam). Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους επισκέπτες μας, τους χρήστες και τους συνδρομητές μας, τα οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης ιστοσελίδων. 

Δεν επιτρέπουμε με κανέναν τρόπο, τη συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γενικών πληροφοριών των επισκεπτών,  των χρηστών  και των συνδρομητών μας, μέσω της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας. Δεν επιτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε καμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας. 

Αν θεωρήσουμε πως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουμε μηνύματα από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια διεύθυνση IP. Έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, ο οποίος κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μεταδίδει ή συνδέεται με τη μετάδοση οποιωνδήποτε μηνυμάτων που παραβιάζουν την παρούσα πολιτική. 

13. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kaliteramazi.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 61 ΤΚ:16673 ΒΟΥΛΑ.

14. Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Η παρούσα Πολιτική υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση. 

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική  θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

Η ΙΔΕΑ
Το Καλύτερα Μαζί δεν είναι μια πλατφόρμα γνωριμιών όπως πολλές που κυκλοφορούν.
Είναι ένας χώρος όπου θέλουμε να αισθάνεστε ότι είστε μέλη μιας ομάδας που έχει ως
στόχο να σας βοηθήσει να φτιάξετε μια σοβαρή και ξεχωριστή σχέση.

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας;
+(30) 697 55 36 669

Γράψτε μας ένα mail στο: info@kaliteramazi.gr

Εγγραφη στο Καλυτερα Μαζι

Περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού, άνδρες, γυναίκες, δε βρίσκεται σε σχέση. Άρα είναι πολύ πιθανό να βρεις κι εσύ, που το επιθυμείς, το ταίρι που ονειρεύεσαι.

Εγγραφή τώρα

• Developed by Καλύτερα Μαζί © 2023  •